Šesti sastanak ministara obrazovanja i ministara nauke Platforme za Zapadni Balkan za obrazovanje i obuku/istraživanje i inovacije

U Beogradu je od 28-29. septembra održan šesti sastanak ministara obrazovanja i nauke, u okviru Platforme za Zapadni Balkan za obrazovanje i obuku/istraživanje i inovacije. Sastanak u Beogradu je nastavak inicijative koja je otpočela 2012. u Danilovgradu, a koja se odnosi na saradnju u oblasti obrazovanja i obuke na nivou zapadnog Balkana. Ovi sastanci imaju za cilj da identifikuju zajedničke prioritete na nivou Regiona, i mogućnost razrade tih ideja koje bi mogle poslužiti kao teme od interesa za eventualne zajedničke projekte kroz podršku EU fondova.

Sastanak je organizovan kroz panel diskusije ministara obrazovanja, i ministara nauke, kao i panel diskuje alumnista, pokretača regionalne alumni asocijacije, koja je takođe jedan od proizvoda prethodnog ministarskog sastanka i ima za cilj i dalje podsticanje mladih da koriste programe mobilnosti, ali i da isti koriste i marginalizovane grupe studenata. Na ovom panelu, zajedno s alumnistima aktivno je učestvovao i evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navracsics.

Ovogodišnji sastanak je bio nešto drugačiji od prethodnih, jer je po prvi put uključio i oblast nauke i istraživanja, tj. ministre nauke u platformu, jer je upravo jedan od zaključaka prethodnog sastanka bio da je neophodna bliska saradnja ova dva sektora.

Na sastanku su identifikovane teme od značaja za Region, a u prvom redu je istaknuto priznavanje inostranih obrazovnih isprava, kontrola kvaliteta, i rangiranje visokoobrazovnioh ustanova Regiona. Pokrenuto je pitanje većeg otvaranja visokoobrazovnih ustanova u Regionu, i njihova bolja vidljivost, kao i uključivanje u zajedničke Erasmus Mundus programe. Po prvi put je spomenuto kao inicijativa opredjeljivanje dijela budžeta za mobilnost na nižim nivoima obrazovanja, što će biti dalje predmet diskusije tokom narednih sastanaka.

Takođe je zaključeno da bi bilo neophodno osnivati regionalne centre izvrsnosti, kao jedan od modela prevazilaženja problema u vezi sa učešćem Regiona u istraživačkim projektima EU. Na taj način,  korišćenjem regionalne infrastrukture, Region bi postao konkuretniji i mogao bi bolje iskoristiti mogućnosti učešća u EU programima za istraživanje, u prvom redu Horizont 2020.