Posjeta EU partnera Crnoj Gori u okviru novoodobrenog projekta u oblasti stručnog obrazovanja i obuke V2V

Danas je u prostorijama Nacionalne Erasmus+ kancelarije održan sastanak partnera novoodobrenog Erasmus+ projekta u oblasti stručnog obrazovanja i obuke VET to VET – Capacity building in Western Balkans (V2V) , u kojem, kao partner u projektu, učestvuje Crna Gora. Koordinator ovog projekta je Italija, dok su ostali partneri iz Evropske unije Hrvatska, Finska, Slovenija i Holandija.

Ovaj sastanak je poslužio kao prilika da se u okviru posjete partnera iz Evropske unije Crnoj Gori, posjeti i Nacionalna Erasmus+ kancelarija i detaljnije porazgovara o mogućnostima učešća Crne Gore u projektima u oblasti stručnog obrazovanja i obuke.