Na UCG-u održan informativni dan “Podrška studentima sa invaliditetom kroz Erasmus+ projekte“

Danas je na Univerzitetu Crne Gore organizovan informativni dan pod nazivom “Podrška studentima sa invaliditetom kroz Erasmus+ projekte“. Univerzitet Crne Gore je 2018. godine usvojio Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata prema kojima studenti sa invaliditetom imaju prednost na konkursima programa mobilnosti.

U Karijernom centru UCG planirano je angažovanje osobe sa invaliditetom koja će raditi sa vulnerabilnim grupama i pružati podršku učešću studenata sa invaliditetom u programima mobilnosti, u okviru Erasmus+ projekta “Jačanje internacionalizacije crnogorskih univerziteta kroz efikasno strateško planiranje – IESP”.

Predstavljena je i Studentska savjetodavna kancelarija, koja je uspostavljena u sjedištu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, i koja ravnomjerno pruža različite servise podrške za studente s invalididetom.

Na događaju je istaknut značaj razvijanja registra osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, kao i značaj pitanja asistencije u nastavi koja bi trebalo da bude biti zakonski regulisana, kako OSI njenim neobezbjeđivanjem ne bi odustajale od nastavka obrazovanja, odnosno upisa na fakultet.

Na događaju su učestvovali predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije, prorektor za nastavu na Univerzitetu Crne Gore prof. Veselin Mićanović, predstavnici Kancelarije za međunarodnu saradnju UCG-a, predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, kao i koordinatori/lokalni koordinatori Erasmus+ projekata koji se odnose na inkluziju i pružanje podrške studentima sa invaliditetom.