Regionalni HERE seminar “Magični trougao visokog obrazovanja: model finansiranja – istraživački kapaciteti – kvalitet doktorskih studija”

Tema izgradnje kapaciteta u doktorskom obrazovanju je definisana kao jedan od prioriteta od strane eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) na evropskom nivou i podržana od strane Evropske komisije u okviru instrumenta tehničke pomoći (TAM) u Erasmus+ partnerskim zemljama.

Cilj predstojećeg seminara je da na ekspertskom nivou omogući diskusiju o planiranju i dizajniranju doktorskih programa, strukturama za podršku organizaciji doktorskih studija, kao što su doktorske škole, finansiranju doktorskih studija, osiguranju kvalitetu u doktorskom obrazovanju, međunarodnj saradnju i umrežavanju u doktorskom obrazovanju, kao i generalno igradnji istraživačkih kapaciteta.

Predavači na seminaru će biti prof. Srbijanka Turajlić (Univerzitet u Beoradu), prof. Melita Kovačević (Sveučilište u Zagrebu) i prof. Vedran Mornar (Sveučilište u Zagrebu).

Agenda seminara je dostupna na sljedećem linku.