Prezentacija projekta “Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja”

Na fakultetu političkih nauka održana je prezentacija projekta"Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja" koji se realizuje u okviru Tempus programa. U projektu učestvuje 15 partnera iz regiona Zapadnog Balkana i Evropske unije sa ciljem reforme kurikuluma na nivou osnovnih i postdiplomskih studija u smislu uključivanja tematike ljudskih prava u postojeće i nove predmete

Osnovna ideja projekta jeste da se izučavanju ljudskih prava pristupi interdisciplinarno, ne samo iz pravnog ugla, kao što je do sada bila tradicija u regionu, nego i sa sociološkog i političkog aspekta.

Ovaj događaj okupio je predstavnike svih partnera u projektu, predstavnike Ministarstva prosvjete i sporta, Nacionalne Tempus kancelarije, medije, kao i veliki broj studenata. Prisutnima su se obratili dekan Fakulteta političkih nauka Prof. dr Sonja Tomović – šundić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore Gore Prof. dr Mira Vukčević, prorektor Univerziteta Donja Gorica Prof. dr Đorđe Borozan, kao i koordinator projekta Prof. dr Michele Lamb sa univerziteta Roehampton u Londonu. Istaknuto je da je ova oblast je veoma važna ne samo u kontekstu visokog obrazovanja, nego i obrazovanja u cjelini, i kako samo ime projekta kaže u srcu je visokog obrazovanja. Projekat “Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja” je upravo jedan od mnogobrojnih projekata koje finansira Evropska komisija u okviru Tempus programa, kroz koji su u prethodnih deset godina, koliko Crna Gora učestvuje u programu postignuti značajni rezultati na planu reforme visokog obrazovanja na gotovo svim ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj

Pomoćnica ministra za visoko obrazovanje je naglasila da ministarstvo podržava uključivanje ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore u široke međunarodne mreže partnera, kao što je i ovaj projekat, jer je kroz zajednički rad jedino moguće podići kvalitet visokog obrazovanja. Upravo ideja da se  izučavanju ljudskih prava pristupi interdisciplinarno a ne samo iz pravnog ugla, što je do sada bila tradicija u regionu, jeste jedan od ciljeva opisan u Strategiji za razvoj i finansiranje visokog obrazovanja (2011-2020). Dekan Fakulteta političkih nauka Prof. dr Sonja Tomović – šundić i koordinator projekta Prof. dr Michele Lamb istakle su posvećenost svih partnera uspješnoj realizaciji planiranih aktivnosti.

Takođe je naglašeno da je ovaj projekat važan kao pozitivan primjer saradnje među univerzitetima u Crnoj Gori – Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica.