Predstavljanje rezultata studije “Visoko obrazovanje i mogućnosti svršenih studenata na tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana”

Evropska komisija u saradnji sa EU Delegacijom u Crnoj Gori i Ministarstvom prosvjete će 7. jula 2016. godine sa početkom u 11h organizovati prezentaciju rezultata studije "Visoko obrazovanje i mogućnosti svršenih studenata na tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana".

Studija je realizovana u svim zemljama zapadnog Balkana i za svaku zemlju je pripremljen poseban izvještaj. Cilj događaja je da se predstave rezultati studije koji se odnose na Crnu Goru relevantim zainteresovanim stranama u visokom obrazovanji i na tržištu rada (ustanovama visokog obrazovanja, Ministarstvu prosvjete, strukovnim tijelima, studentima, alumni organizacijama, privredi, Ministarstvu rada, Privrednoj komori itd).

Izradu studije je finansirao Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu Evropske komisije u okviru Platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku. U izradi studije je učestvovala Londonska škola ekonomije.

Na sastanku će biti predstavljena 4 ključna segmenta studije: pružanje visokog obrazovanja u Crnoj Gori, trenutni uslovi na tržištu rada za svršene studente, izazovi sa kojima se svršeni studenti suočavaju  tokom perioda tranzicije sa univerziteta na tržište rada, kao i tipovi nedostataka ključnih vještina na koje poslodavci nailaze tokom regrutovanja mladih diplomaca.  Izvještaj se sastoji i od niza preporuka o mjerama neophodnim za lakšu tranziciju svršenih studenata na tržište rada.

Događaj takođe ima za cilj da se prenesu ključne poruke relevantnim zainteresovanim stranama u visokom obrazovanju, na tržištu rada i kreatorima obrazovnih politika. Sastanak će dati priliku različitim zainteresovanim stranama da međusobno diskutuju o tome šta bi moglo slijediti preporuke studije ili dogovora kasnijih sastanaka između relevantnih strana na nacionalnom nivou.