Međunarodna konferencija “Kako da visoko obrazovanje ostane relevantno u promjenljivom svijetu”

U Cavtatu je 21 i 22 novembra održana međunarodna konferencija o visokom obrazovanju. Konferencija u organizaciji Evropske komisije okupila je profesore, predstavnike ministarstava, biznis sektora, kao i predstavnike studenata,

koji su za dva dana konferencije  razmjenjivali iskustva, prijedloge određenih projekata, i kroz radionice interaktivno pronalazili odgovore i rješenja za probleme u visokom obrazovanju.

Konferencija se satojala od plenarnog dijela, regionalnih i nacionalnih radionica. Diskutovalo se povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada, upravljačkim resursima u visokom obrazovanju, istraživanju, kao i usklađivanju nacionalnih okvira kvalifikacija sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EQF).

Ciljevi konferencije su bili razmjena iskustava i dobrih praksi iz EU i Zapadnog Balkana, diskutovanje o preostalim preprekama u implementaciji reformskih mjera, kao i kreiranje preporuka za svaku od tema okojima se raspravljalo.

Zaključeno je da je neophodan bolji protok informacija između tržišta rada i ustanova visokog orazovanja, kao i povećanje uzajamnog povjerenja na način što će se pronaći model za stalnu kominikaciju između dvije strane kroz kreiranje platforme za stalni dijalog i organizovanje “otvorenih dana” za sektor privrede. Takođe je zaključeno da je neophodna profesionalizacija upravljačkih i administrativnih tijela na ustanovama visokog obrazovanja. U pogledu istraživanja u visokom obrazovanju konstatovano je da je potrebno restrukturiranje doktorskih studija i veća intredisciplinarnost i multidsciplinarnost. Preporuke sa ove konferencije će biti predstavljene na sljedećem ministarskom sastanku zemalja Zapanog Balkana koji će se održati u proljeće 2013. godine.