Konferencija “Platforma zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku”

U Danilovgradu je 7. marta 2012. godine održan sastanak predstavnika ministarstava obrazovanja zemalja Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske komisije pod nazivom "Platforma zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku". Ovaj događaj je organizovan od strane TAIEX instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije u sradnji sa Generalnim direktoratom za proširenje i Generalnim direktoratom za obrazovanje i kulturu.

Konferenciju su otvorili Slavoljub Stijepović, ministar prosvjete i sporta Crne Gore i Leopold Maurer, šef EU delegacije u Crnoj Gori.Jordi Curell iz Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu predstavio je EU politiku za obrazovanje, obuku i održivi rast u skladu sa Strategijom 2020 i Strategijom godišnjeg rasta. Predstavnici ministarstava obrazovanja zemalja zapadnog Balkana prdstavili su reforme svojih zemalja u okviru agende “ Politika obrazovanja, obuke i održivog rasta na zapadnom Balkanu: Primjeri dobre prakse”.

Predstavnici Evropske komisije Arnaud Appriou i Helene Skikos predstavili su statistiku i pregled pomoći koju EU pruža u okviru svojih programa, kao što su Tempus i Erasmus Mundus, kao i pdrška preko IPA projekata i ETF. Brian Holmes iz Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) predstavio je povećane mogućnosti saradnje u oblasti obrazovanja i obuke kroz centralizovane akcije programa cjeloživotnog učenja (LLP) kao i programa Eurydice, Euroguidance i Europass.

Poslednji dio konferencije bio je posvećen predlozima kratkotrajnih projekta saradnje, sporazuma o radnim modalitetima i predlaganju tema o kojima će se razgovarati na budućim sastancima.