HERE seminar “Obrazovanje zasnovano na istraživanju” na Univerzitetu Crne Gore

Nacionalna Erasmus+ kancelarija, u saradnji s Timom eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) i Univerzitetom Crne Gore organizuje seminar "Obrazovanje zasnovano na istraživanju", koji će se održati u Rektoratu Univerziteta Crne Gore Gore 26. novembra 2015. godine. Predavač na seminaru će biti prof. Wolfgang Deicke sa Humboldt Univerziteta u Berlinu. Organizaciju seminara podržava Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa.

Na seminaru će se govoriti o značaju obrazovanja zasnovanog na istraživanju za razvoj visokog obrazovanja i viziji istraživačkog obrazovanja na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Cilj seminara je prenošenje iskustava u implementaciji obrazovanja zasnovanog na istraživanju u kurikulumu, kao i razvoju institucionalnih strategija za istraživački orjentisano obrazovanje.

Ciljne grupe seminara su, univerzitetski profesori, rektori, prorektori, dekani i prodekani, članovi odbora Centra za doktorske studije, direktor Centra za osiguranje kvaliteta, eksperti za reformu visokog obrazovanja, predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke, predstavnici studenata itd…

Agendu seminara možete pronaći ovdje.