Objavljen konkurs za Erasmus+ program za 2017. godinu!!!

Obavještavamo vas da je objavljen konkurs za prijavu projekata u okviru Erasmus+ pograma za 2017. godinu.

Ovim pozivom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja (rok za podnošenje prijava: 2. februar 2017 godine)

Mobilnost pojedinaca u području mladih 2. Februar, 26. april i 4. oktobar 2017. godine)

Zajedničke magistarske studije Erasmus Mundus (16. februar 2017. godine)

Događaji velikih razmjera evropske volonterske službe (5. april 2017. godine)

Ključna aktivnost 2 (KA2) – saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja (29. mart 2017. godine)

Strateška partnerstva u području mladih (2. februar, 26. april i 4. oktobar 2017. godine)

Savezi znanja, (28. februar 201. godine)

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja (9. februar 2017. godine)

Jačanje kapaciteta u području mladih (8. mart 2017. godine)

Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike

Sastanci mladih i donosilaca odluka u području mladih (2. februar, 26 april i 4. oktobar 2017. godine)

 Aktivnosti Žan Mone

Katedre Jean Monnet, moduli Jean Monnet, Centri izvrsnosti Jean Monnet, podrška uduženjima, Mreže Jean Monnet, projekti Jean Monnet (23. februar 2016. godine)

Sport

Zajednička partnerstva (6. april 2017. godine)

Mala zajednička partnerstva (6. april 2017. godine)

Neprofitni evropski sportski događaji (6. april 2017. godine)

Tekst konkursa je dostupan na linku.

Ove godine, pored pdf verzije Programskog vodiča, nova online verzija je dostupna što omogućava lakšu navigaciju dokumenta i pripremu aplikacija.

Za finansiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Sljedeće države mogu u potpunosti učestvovati u aktivnostima programa Erasmus+: 28 država članica Europske unije, zemlje EFTA-e/EGP-a (Island, Lihtenštajn i Norveška), države kandidatkinje: Turska i bivša jugoslovenska republika Makedonija.

Neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz partnerskih zemalja. Pogledajte vodič programa Erasmus+ za dodatne pojedinosti o oblicima učešća.

Ukupan budžet za ovaj konkurs Erasmus+ programa iznosi oko 2 157,1 milona eura.